• طبق قانون اساسی داشتن شغل و رضایت شغلی حق آحاد جامعه است.

    بسیاری از بیکاری فارغ‌التحصیلان در زمینه علوم انسانی رقم می‌خورد. دستگاه‌های دولتی موظف شوند که پژوهش‌ها را در مناقصات اعلام کنند و فارغ‌التحصیلان به صورت عادلانه، پژوهش را اخذ کنند.

    #مطالبه