• پیمان طالبی   peymantalebi70@

    1400/06/24 ساعت 17:20

    این عکس در پاکستان و مؤسسه طبی همدرد گرفته شده. ماهیار نوابی، بدیع الزمان فروزانفر و دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در آن دیده می‌شوند.
    امروز سالروز درگذشت زرین‌کوب بود.