• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/06/24 ساعت 12:42

    اگر خودمان دست خودمان را نبسته بودیم و دیپلماتهای ایران اجازه و‌ فرصت گفتگوی دوجانبه یا چندجانبه با امریکا را داشتند، کلاه ایران در موضوع #افغانستان این‌مقدار پس معرکه نبود.