• امین خسروشاهی   KhosroshahiAmin@

    1400/06/24 ساعت 10:31

    «ما» در بسیاری از خرده رفتارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی شبیه اونا هستیم. حتی بنظر میرسه که اگر از نبود چشم ناظر مطمئن باشیم در بعضی از امور بدتر از اوناییم.
    و فقط شاید گاهی که منافع «شخصی» مان را در اعمال قدرت بالادستی در خطر ببینیم تبدیل به «منتقد» و «اصلاحطلب» دوآتشه میشویم.