• شاید دو هفته‌ای می‌شد که خود را در آینه ندیده بودم. دیدن خود بعد مدتی، حال جالبی دارد که بماند اما، موقع شانه کردن ریش‌هام یک‌باره چشمم به سفید شدنشان افتاد. نمی‌دانم چرا بی‌اختیار لبخند زدم. تجربه سوق به سمت پیری، یا بالا رفتن سن، حالات عجیبی دارد. مثل همین لبخند ناخوداگاه.