• امید مهدی نژاد   OmidMahdinejaD@

    1400/06/24 ساعت 18:33

    … که خودشان از خودشان بگویند و شرحی از زندگی و تجربه‌های آخوندی‌شان با مخاطبان به اشتراک بگذارند. بعبارة اخری، خودشان را در پوستین خودشان انداخته است!

    این ویژه‌نامه سه‌نقطه که عنقریب منتشر خواهد شد با احترام تقدیم شده است به یکایک آخوندهای صاحبدل و باصفا.