• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1400/06/24 ساعت 11:49

    گفتگو با امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد و حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه فولاد در حاشیه بازدید از ورزشگاه