• امیررضا قویدل   amirrezasocial@

    1400/06/24 ساعت 02:27

    فرض کنیم طبق گفته مقامات وزارت بهداشت تا چندسال باید واکسن دریافت کنیم. حالا امسال بر فرض صحت گفته‌های مقامات تا پایان سال هر دو دز سینوفارم باشد. اما در سال‌های بعد تکلیف دز سوم، چهارم یا پنجم چیست؟
    تکلیف روشن است. مطابق گفته رییسی سخنگوی ستاد کرونا، برکت هم پلتفرم سینوفارم است!