• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1400/06/24 ساعت 15:33

    افتتاح هتل باشگاه فولاد در آینده‌ای نزدیک

    حمیدرضا گرشاسبی در بازدید از پروژه هتل باشگاه فولاد خوزستان، خبر از بهره برداری از آن در آینده‌ای نزدیک داد.