• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1400/06/24 ساعت 16:17

    سخنگوی شبکه آموزش دانش‌آموزی (شاد) گفت: شبکه شاد خیلی زود توانست با معلمان و دانش‌آموزان مانوس شود، به طوری که در حال حاضر در هر ثانیه شاهد تبادل پیام حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر در این شبکه هستیم.