• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1400/06/24 ساعت 19:30

    با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، علیرضا پیمان پاک به عنوان معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد.