• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1400/06/24 ساعت 13:37

    محسن بهاروند سفیر #ایران در انگلیس:
    ایران به آمریکا اعتماد ندارد و احیای دوباره #برجام نیازمند رفع عملی و قابل راستی آزمایی تحریم‌ها است.
    ما به تضمین نیاز داریم که اگر دوباره یک نفر مانند ترامپ قدرت را در آمریکا دست گرفت حاصل مذاکرات را نابود نکند.http://irna.ir/news/۸۴۴۷۱۹۹۹
    #ایرنا