• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1400/06/24 ساعت 14:45

    ترامپ: آمریکا تا ۳ سال دیگر پایان می‌یابد

    آمریکا در هشت ماه گذشته در چنان سراشیبی‌ قرار گرفته که هرگز سابقه نداشته است

    در انتخابات تقلب شد و تا سه سال دیگر برای ما کشوری باقی نخواهد بود، نگویید نگفتم

    #Trump