• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1400/06/24 ساعت 11:03

    در روزهای اخیر یک فرد خاص و فاقدصلاحیت بعنوان مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر منصوب شد!
    همه چیز طبق برنامه‌ پیش رفت و حتی او معارفه هم شد! اما با ورود مستقیم وزیر کار حکم لغو گردید. دولت انقلابی جای مدیران مسأله دار نیست.

    آقای عبدالملکی! شیر مادر و نان پدر حلالت
    @dr_abdolmaleki