• این سئوال از #امیرعبداللهیان مطرح است که اگر آنطور که تاکنون گفته معتقد به مذاکره برای حل موضوع هسته‌ای است؛ چرا #علی_باقری را معاون سیاسی و احتمالا مسئول تیم مذاکراتی ایران برای احیای #برجام تعیین کرده که قبلا به صراحت گفته بود‌: « توافق برجام غلط بوده است».