• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/06/24 ساعت 13:00

    اگر چه آقایان #مهدی_صفری و #علی_باقری هر کدام گزینه‌های قابلی برای تصدی وزارتخارجه بودند اما حضور همزمان آنها در دو معاونت اقتصادی و سیاسی وزارتخارجه تصمیم خوبی است که به معنای آن را بیش از هر کسی، امریکایی‌ها خواهند فهمید.

    #تغییر_ریل