• ۱. آمبولانس، آژیر کشان در بزرگراه پر ترافیک و تلاش برای رسوندن هرچه سریعتر مریض به بیمارستان.

    ۲. ماشین‌هایی که با هم مسابقه می‌گذارن که خودشون رو پشت آمبولانس جا کنن تا از ترافیک خلاص بشن.

    ۳. چه تلخ!