• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1400/06/24 ساعت 12:16

    جنب و جوش شهریور ماه برای استقبال کودکان، نوجوانان، جوانان، فرهنگیان و دانشگاهیان آن‌طور که در سال ۱۳۹۸ و قبل از آن برای حضور مهر ماه در مدارس ، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وجود داشت را آرزو می‌کنم. یاد ایام، یاد باد