• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/06/24 ساعت 11:40

    سخنگوی ستاد کرونا: به تزریق ۲ میلیون دز در روز نزدیک می‌شویم.
    پ.ن.
    یکدستی حکومت در جامعه‌ای که یکدست نیست در نهایت زیان‌بار است. ولی وقتی چاره‌ای نیست همین یکدستی حداقل در برخی موارد موجب جلوگیری از مرگ مردم می‌شود.

    نمونه: واردات فراوان واکسن