• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/24 ساعت 08:05

    اگر دفاتر ثبت اسناد حتی حرف دادستان را هم قبول نمی‌کنند و اصرار دارند که باید مردم در معامله #خودرو به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنند، دلیل دارد؛ درآمد حداقل ۲٫۵ هزار میلیاردی در سال! این رقم یک چهارم کل درآمدهای نفتی پارسال است. (آمار تخمینی از فرهیختگان)