• پیمان طالبی   peymantalebi70@

  1400/06/24 ساعت 13:14

  وقت حساب، دانه‌درشتان، از فرط التفات به مردم
  مثل سه‌چار دانه گندم در توده‌های کاه می‌افتند
  یعنی برای آخر بازی، بسته به موقعیت صفحه
  شد سمت‌خود، نشد طرف‌خصم، رسما به‌پای‌شاه می‌افتند!
  @OmidMahdinejaD