• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1400/06/24 ساعت 22:27

    برای یک شرکت معتبر باید استراتژی فروش و تبلیغات می‌نوشتیم و پلن تیزر‌های تبلیغاتی تهیه می‌کردیم، سرم با کار گرم بود و حواسم به خبرها نبود.

    خوشحال بودم تا الان که اومدم توییتر و برگشتم به تنظیمات اصلی.

    دوری از اخبار و فراموشی تنها راه حل باقیمانده برای آرامش و خوشحالی است.