• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1400/06/24 ساعت 18:50

    علی اکبر مهدی پور با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به رسالت باشگاه فولاد در زمینه کشف و پرورش استعدادها، خوشبختانه بازیکنان شاخصی در این مسیر رشد یافته‌اند