• امام حسن مجتبی (علیه السلام):

    هر که با علما نشست و برخاست کند، سخن و بیانش در بیان حقایق آزاد و روشن خواهد شد
    و ذهن و اندیشه‌اش باز و توسعه می‌یابد و بر معلوماتش افزوده می‌گردد و به سادگی می‌تواند دیگران را هدایت نماید.

    احقاق الحق، ج ۱۱، ص ۲۳۸