• سید محمد حسینی   hosseini_social@

    1400/06/24 ساعت 00:07

    انتصاب دیپلمات‌های انقلابی در ۳ معاونت وزارت خارجه
    با حکم وزیر امورخارجه آقایان #علی_باقری ، #محمد_فتحعلی و #مهدی_صفری به عنوان معاون سیاسی، اداری و مالی و دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه انتخاب شدند.
    این تغییرات را به فال نیک گرفته و بارقه امیدی برای تحول در سیاست خارجی می‌دانیم.