• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1400/06/24 ساعت 18:50

    البته مدیریت باشگاه برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه فعالیت‌های آکادمی در دست اجرا دارد و در اولین گام سعی خواهیم نمود با توجه به امکانات سخت افزاری و بهره گیری از مربیان بادانش بومی، فعالیت مدرسه فوتبال باشگاه را پس از وقفه یکساله بار دیگر آغاز نموده