• سید حمید حسینی   seyedhamid@

    1400/06/24 ساعت 13:48

    کسانی که به‌جای پاسخ علمی به سخنان (ولو غلط) آیت‌الله سید کمال حیدری زورشان را به رخ او و شاگردانش کشیدند، حتی اگر آیات و احادیث آزادی بیان و مدارا با دگراندیشان را کتمان یا توجیه کنند، نمی‌توانند تآثیر رفتارشان بر تخریب چهرهٔ حوزه‌های علمیه و جلوگیری از نقد علمی را انکار کنند.