• پشت پرده کاهش #قیمت_سیمان.نادر غفاری، یک کارشناس صنعت سیمان گفته به کمک دولت جدید آمدیم. کارخانه‌ها ذخایر استراتژیک رو راهی بازار کردند! همین مساله سیمان رو ارزون کرده.
    پ.ن.پ: ای کاش در دولت قبل هم دست از سیاسی بازی بر می‌داشتید و همین قدر به دولت روحانی کمک می‌کردید.