• حسن آقا جانی ⁦⁩   Aghajani_Hassan@

    1400/06/24 ساعت 08:43

    زادروز کسیه که به خیلی‌هامون کنش‌گری (و به من، خیلی چیزهای دیگه هم) یاد داد و حسابی حق داره گردن‌مون

    ان‌شاءالله عمرش پر برکت و رحمت و خیر و عاقبت‌ش به خیر؛
    زیر سایۀ امام زمان، مستقل بمونه …