• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1400/06/24 ساعت 19:07

    حسین ذوالفقاری رییس ستاد مرکزی اربعین: سهمیه موکب داران و کمیته‌ها از ۶۰ هزار نفر حدود ۲۵ هزار نفر است. کمیته‌ها قرار شد تا فردا مدارک خود را برای دریافت ویزا ارائه دهند.