• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1400/06/23 ساعت 23:15

    تاکید بر آماده سازی و استانداردسازی ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان

    معاون اقتصادی استاندار خوزستان به همراه مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان و هیات همراه از ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان بازدید نمودند.