• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1400/06/23 ساعت 23:15

    در جریان این بازدید مهندس ابراهیمی نکاتی را در خصوص آماده‌سازی و استاندارد سازی ورزشگاه فولاد خوزستان مطرح کردند.