• امیررضا قویدل   amirrezasocial@

    1400/06/23 ساعت 00:42

    اگر آمار واکسیناسیون کشورهای همسایه رو با ایران مقایسه کنید، در ایران بین کساییکه دو دز واکسن را زدند و آنهایی که تنها یک دز را زدند فاصله بسیار زیادی است. چندین میلیون نفر. این فقط نشونه مدیریتی است که به فکر بالا بردن آمار بوده
    یعنی توجه به کمیت تا کیفیت!