• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/23 ساعت 22:20

    با دقت بسیار شیرینی‌ها رو انتخاب کردم، آخرش هم گفتم رولت شکلاتی بگذارن. وقتی داشت رولت‌ها رو می‌چید با دیدن خامه‌ها و بافت نرمش آب دهنم رو قورت دادم. شیرینی رو گرفتم، پولش هم دادم … بعد بلافاصله صادق بیدارم کرد. شام هم نون پنیر خوردم.