• دوستان خواهش میکنم اگر اضافه وزن دارید، از صندلی پلاستیکی استفاده نکنید! اصلا صندلی‌های پلاستیکی را از زندگی تان حذف کنید! این صندلی‌ها تحمل وزن زیاد را ندارند و می‌توانند باعث شکستگی در فرد شوند. ترکیب شکستگی و چاقی بسیار مصیبت بار است.