• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/06/23 ساعت 20:43

    بنا به درخواست سازمان آموزش و پرورش، به منظور برآوردن نیازهای ۱۴۷،۶۳۸ دانش آموز در ۹۵۴ مدرسه در سال جدید تحصیلی در پنج استان سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، یونیسف اقدام به تهیه اقلام بهداشتی پیشگیرانه نموده است.
    #کرونا