• مرکز ماهر   ir_cert@

    1400/06/23 ساعت 21:45

    هشدار در خصوص آسیب‌پذیری‌های موجود در WORDPRESS در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۷۴… قابل مطالعه است.