• باشگاه شاهین   ShahinFC1943@

    1400/06/23 ساعت 19:34

    هزینه اردوی یک هفته‌ای استقلال برای حذف در آسیا = بودجه کل فصل شاهین