• اسدالله قلیزاده، رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت گفته: از #زنگنه وزیر #نفت شکایت می‌کنیم. در هشت سال گذشته اکثر جایگاه‌داران ورشکسته شدند و حتی در دوران جنگ تحمیلی هم چنین شرایطی نداشتیم.
    منبع: فارس