• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/06/23 ساعت 01:08

    در مورد اینکه پاسپورتم دست سپاه است و ضرورت با سواد بودن سایبری‌ها و اینکه پنجشیر دخالت نظامی نمی‌خواهد و این توهم خود ساخته سایبری هاست در اینستاگرامم مطلبی نوشته‌ام.
    دوست داشتین بخونین

    https://instagram.com/p/CTxazVDtlVk/?utm_medium=copy_link…