• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/23 ساعت 21:01

    چون سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت و بهبود زیرساخت‌ها و حرکت به سمت منابع جدید تولید در آن صورت نگرفته. چرا صورت نگرفته؟ چون سرمایه‌ای در داخل باقی نمانده و سرمایه‌گذاری خارجی هم با سد تحریم‌ها مواجه است. /۴