• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/23 ساعت 21:01

    تحریم با قلدری و خیالبافی از میان نمی‌رود. آرزوها وقتی به عرصه واقعیت می‌رسند پودر می‌شوند. در جهان به هم پیوسته کنونی نمی‌شود تنها زندگی کرد و روزگار را در رفاه گذراند. حتی چین نیز که زمانی خودکفا بود حالا به دیگر کشورها نیاز دارد./۶