• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1400/06/23 ساعت 19:04

    رییس ستاد مرکزی اربعین از قطعی شدن اعزام۶۰ هزار زائر به عراق خبر داد و گفت:
    برای کاهش هزینه‌ها توافق شد زوار بتوانند در برگشت از مرز مهران به کشور بازگردند.