• صادق آملی لاریجانی   AmoliLarijaniir@

    1400/06/23 ساعت 21:15

    گرچه چگونگی این ترکب از غوامض مسائل فلسفی و بلکه عرفانی است.
    حال جنابعالی می‌فرمایید نظریه مسیحی دکارتی! از عجایب است.

    دوم آنکه گفته‌اید دوگانگی روح و بدن اسلامی نیست.
    دل بزرگی دارید و جرأت بسیار!!