• داریوش آرمان   ArmanDrsh@

    1400/06/23 ساعت 19:03

    قرار بود #رئیسی و #پوتین ،پنجشنبه در دوشنبه -پایتخت تاجیکستان-با هم ملاقات کنند.اما پوتین به دلیل مثبت شدت تست کرونای چند تن از اطرافیان اش به قرنطینه رفته و به نظر می‌رسد حضورش در #اجلاس_شانگهای منتفی باشد