• امیررضا قویدل   amirrezasocial@

    1400/06/23 ساعت 16:04

    مرکز واکسیناسیون بوستان گفت وگو بعد از یک هفته از راه اندازی توانست به بیش از ۱۰ هزار نفر واکسن تزریق کند