• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/23 ساعت 00:07

    در نخستین جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دولت سیزدهم که بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ برگزار شد، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس کمیسیون تعیین شدند.