• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/23 ساعت 12:41

    اسم آن حمایت است اما حقیقتا جز آزاردهی #مردم چیز دیگری نیست!
    معاون وزیر راه و شهرسازی آمار داده از یک میلیون نفری که برای دریافت #وام_اجاره مسکن ثبت نام کردند فقط ۷ هزار نفر #وام گرفتند. علت؟ سختگیری بانک‌ها. (ایرنا)