• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/23 ساعت 21:01

    در صورت ادامه طرز فکر فعلی، تبدیل به کشوری با زیرساخت‌های فرسوده خواهیم شد. آنوقت فقط نوسازی این زیرساخت‌ها میلیاردها دلار هزینه خواهد داشت چه برسد به اینکه بخواهیم در مسیر توسعه قدم برداریم. /۷