• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/23 ساعت 21:01

    نگاهی دقیق‌تر به همه کشورهایی که با تحریم دست و پنجه نرم می‌کردند و یا می‌کنند بیاندازید. این عارضه را در همه این کشورها خواهید دید. تحریم مانند خوره است که آرام آرام اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه را می‌خورد و از میان می‌برد. /۵